Οικονομική Ενίσχυση
 

Αν θέλετε να βοηθήσετε οικονομικά την Ιερά Μονή Αναλήψεως, μπορείτε να το πράξετε είτε αποστέλλοντας ταχυδρομικά μία τραπεζική επιταγή, είτε καταθέτοντας χρήματα στην τράπεζα, είτε αποστέλλοντας χρήματα μέσω Western Union.

 

Με  τραπεζική  επιταγή

Αν θέλετε να στείλετε χρήματα στο Μοναστήρι με τραπεζική επιταγή, αυτή πρέπει να εκδοθεί στο όνομα :
      Achillios Gourgouliatos
και να σταλεί στην διέυθυνση :
      Holy Monastery of the Ascension
      (Father Achillios)
      P. O. Box 876
      Jerusalem 91008, Israel

 

Με  κατάθεση  στην  τράπεζα

Αν θέλετε να καταθέσετε χρήματα στην τράπεζα για το Μοναστήρι από την Ελλάδα, υπάρχει τραπεζικός λογαριασμός στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος :
      Αριθμός Λογαριασμού : 189 / 755 004-99
όπου παρουσιάζεται το όνομα :
      Αχιλλεύς - Αχίλλιος Γουργουλιάτος

Αν θέλετε να καταθέσετε χρήματα στην τράπεζα για το Μοναστήρι από οποιαδήποτε άλλη χώρα (εκτός Ελλάδος), υπάρχει τραπεζικός λογαριασμός στο Ισραήλ :
      ΙΒΑΝ : IL 4601091 8000000 9815192
      SWIFT CODE : L U M I I L I T X X X
      Αριθμός Λογαριασμού : 918 – 098151 / 92

(Εφ' όσον ζητηθούν)
Όνομα δικαιούχου λογαριασμού :
      Achillefs - Achillios Gourgouliatos
      P. O. Box 876
      Jerusalem 91008, Israel
Διεύθυνση τραπέζης :
      Bank Leumi Le Israel B M
      Branch - No. 918
      Ali Iben Abu Taleb Str. 3
      Jerusalem, Israel

Αν θέλετε να καταθέσετε χρήματα στην τράπεζα για το Μοναστήρι από τις ΗΠΑ, επικοινωνήστε μαζί μας είτε με email, είτε τηλεφωνικώς, για να σας αποστείλουμε τραπεζικό λογαριασμό στις ΗΠΑ. Υπάρχει και η δυνατότητα παροχής αποδείξεως για φοροαπαλλαγή.

 

Με  Western  Union

Αν θέλετε να στείλετε χρήματα για το Μοναστήρι μέσω Western Union, αυτά πρέπει να σταλούν στο όνομα :
      Achillefs - Achillios Gourgouliatos (Jerusalem, Israel).
Χρειαζόμαστε επίσης τον αριθμό αποστολής, το ακριβές όνομα του αποστολέα και το χρηματικό ποσό.

 

Μία  Επισήμανση

Για κάθε αποστολή χρημάτων στο Μοναστήρι, καλό θα ήταν να μας πληροφορήσετε είτε τηλεφωνικώς, είτε με email. Παράλληλα, μπορείτε να μας στείλετε είτε ταχυδρομικώς, είτε με email, ονόματα ζώντων και κεκοιμημένων, τα οποία και θα μνημονεύονται.

 

Ευχαριστούμε  Πολύ,
Αχίλλιος  Μοναχός  και  Συνοδεία

____________________________________________________________________________________________________

 
© Copyright 2019 - Ιερά Μονή Αναλήψεως, Ιεροσόλυμα, Ισραήλ